Sveikatos patikrinimai įmonėms

Darbuotojai privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai.

VAIRUOTOJŲ
Vairuotojų mėgėjų (1 grupės A, A1, B, B1 kategorijų transport priemonės) profilaktinis sveikatos tikrinimas vyksta kas 10 metų.
Vairuotojų profesionalų (2 grupės, visų kategorijų transport priemonės) profilaktinis sveikatos tikrinimas vyksta kas 2 metus.

Asmenys, norintys gauti sveikatos pažymą vairavimui, kreipdamiesi privalo turėti:

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
Pažymas: narkologo, psichiatro;
asmenims, neregistruotiems klinikoje,asmens sveikatos istoriją (forma Nr. 025/a) arba išrašą iš asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 027/a);
vairuotojo pažymėjimą (tikrinantis pakartotinai).

DIRBANČIŲJŲ
Darbuotojai privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai. Profilaktiškai sveikatą tikrintis privalo ne tik kenksmingose ir pavojingose sąlygose, tačiau ir įvairiose paslaugų teikimo srityse dirbantys asmenys.

Užsakant darbuotojo sveikatos pažymą reikia turėti darbdavio išduotą ir užpildytą medicininę knygelę, o jei dar esate neįdarbinti – privalomojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą.

Gydytojas įvertina bendrą kiekvieno darbuotojo sveikatos būklę: apklausia, surenka duomenis susijusius su ligomis, pamatuoja kraujospūdį, klauso širdies tonus, plaučius, įvertina klausos, regėjimo parametrus, psichikos, nervų sistemos veiklą ir kt. Taip pat paimamas kraujas, siekiant atlikti bendrą ir biocheminį kraujo tyrimus. Prireikus gydytojas gali nusiųsti papildomai konsultacijai arba tyrimams.

Galiausiai gydytojas informuoja, ar reikalinga tam tikrų gydytojų specialistų konsultacija, papildomi tyrimai (pvz širdies elektrokardiograma ar krūtinės ląstos rengenograma).

Privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus reglamentuoja LR Darbo kodeksas; 2003 07 01 LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas Nr. IX-1672; 1999 m. gegužės 7 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 544 (2002 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 1145 redakcija); 2000 05 31 LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 301 “Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose (Naujausia redakcija: 2009 12 29 Nr. V-1072)

Darbdavys, besilaikantis LR įstatymų, privalo sudaryti sąlygas darbuotojams pasitikrinti sveikatą. Įmonėje turi teisę dirbti tik laiku sveikatą pasitikrinę asmenys. Įmonė išlaidas, skirtas profilaktiniam darbuotojų sveikatos patikrinimui, gali nurašyti į sąnaudas, remiantis LR Pelno mokesčio įstatymu.

GINKLUI GAUTI
Asmenys norintys gauti ginklą, privalo registruotis klinikos filialuose, pirminei šeimos gydytojo konsultacijai.

Asmenys, norintys gauti sveikatos pažymą ginklui gauti, kreipdamiesi pirminei šeimos gydytojo konsultacijai privalo turėti:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • Charakteristiką iš darbovietės;
  • Pažymas: narkologo, psichiatro;
  • asmenims, neregistruotiems klinikoje,asmens sveikatos istoriją (forma Nr. 025/a) arba išrašą iš asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 027/a);
  • fotonuotrauką.

Tapkite mūsų pacientu

Tapti mūsų pacientu nuo šiol – kaip niekad paprasta! Prisiregistruokite prie mūsų klinikos neišėję iš namų.

Daugiau

Paskambinkite jei turite klausimų

Jus išsamiai pakonsultuos draugiški mūsų specialistai.