ES parama

Apie projektą UAB Riešės Šeimos Klinika įgyvendina projektą „UAB Riešės Šeimos Klinikos teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas vaikų sveikatos stiprinimo ir sveiko senėjimo srityse“, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projektas skirtas pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Riešės šeimos klinikos pacientams – vaikams, paaugliams ir senyvo amžiaus asmenims. 2020 m. rugsėjo 07 d. įstaigoje buvo prisirašę 3596 asmenų. Šiuo metu dalis įstaigoje turimos įrangos yra pasenusi ir nusidėvėjusi, nebetinkama naudoti. Dalies įrangos, kuri sudarytų geresnes sąlygas teikti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, įstaiga apskritai neturi. Taip pat, įstaiga neturi galimybių užtikrinti tinkamą sveikatos paslaugų prieinamumą pacientams, kurių gyvenamoji vieta nutolusi nuo įstaigos. Tokių paslaugų teikimas ypač aktualus senyvo amžiaus asmenims, kurie dėl sveikatos problemų turi ribotas galimybes atvykti į įstaigą. Atsižvelgiant į tai, įstaiga inicijuoja projektą, kurį vykdant bus įgyvendinama Projektų finansavimo sąlygų aprašo 12.1 p. nurodyta veikla, t.y. bus įsigyta Centrui reikalinga medicininė, odontologinė įranga, kompiuterinė ir programinė įranga bei kokybiškoms paslaugoms teikti reikalingi baldai. Taip pat, siekiant pagerinti vaikų bei senyvo amžiaus pacientų, esančių namuose lankymo bei paslaugų teikimo namuose sąlygas, bus įsigyta transporto priemonė, leisianti užtikrinti kokybišką ir labiau prieinamą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Projekto vertė – 67.528,66 Eur, iš kurių 57.399,36 Eur ES struktūrinių fondų lėšos.