Es parama


Apie projektą

UAB Riešės Šeimos Klinika  įgyvendina projektą „UAB Riešės Šeimos Klinikos teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas vaikų sveikatos stiprinimo ir sveiko senėjimo srityse“, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projektas skirtas pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Riešės šeimos klinikos  pacientams – vaikams, paaugliams ir senyvo amžiaus asmenims. 2020 m. rugsėjo 07  d.  įstaigoje buvo prisirašę 3596  asmenų. Šiuo metu dalis įstaigoje turimos įrangos yra pasenusi ir nusidėvėjusi, nebetinkama naudoti. Dalies įrangos, kuri sudarytų geresnes sąlygas teikti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, įstaiga apskritai neturi. Taip pat, įstaiga neturi galimybių užtikrinti tinkamą sveikatos paslaugų prieinamumą pacientams, kurių gyvenamoji vieta nutolusi nuo įstaigos. Tokių paslaugų teikimas ypač aktualus senyvo amžiaus asmenims, kurie dėl sveikatos problemų turi ribotas galimybes atvykti į įstaigą. Atsižvelgiant į tai, įstaiga inicijuoja projektą, kurį vykdant bus įgyvendinama Projektų finansavimo sąlygų aprašo 12.1 p. nurodyta veikla, t.y. bus įsigyta Centrui reikalinga medicininė, odontologinė įranga, kompiuterinė ir programinė įranga bei kokybiškoms paslaugoms teikti reikalingi baldai. Taip pat, siekiant pagerinti vaikų bei senyvo amžiaus pacientų, esančių namuose lankymo bei paslaugų teikimo namuose sąlygas, bus įsigyta transporto priemonė, leisianti užtikrinti kokybišką ir labiau prieinamą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

 

Projekto vertė – 67.528,66 Eur, iš kurių 57.399,36 Eur ES struktūrinių fondų lėšos.
Riešės šeimos klinikos tikslas – sveikatos profilaktika ir gydomoji medicina. Siekiame, jog Jūsų šeimos gydytojas taptų Jums patarėju, padedančiu orientuotis sveikatos sistemoje, konsultuojančiu sveikatos klausimais, stebinčiu lėtinių ligų eigą, padedančiu surasti reikalingą specialistą. Šeimos gydytojas rūpinasi ne tik gydymu, bet ir sveikatos išsaugojimu bei gerinimu, ligų profilaktika.

Tapk pacientu

© Copyright 2018, Expertmedia

Riešės filialas

I-IV. – 7:00 – 18:00
V. – 7:00 – 17:00

Registracija dėl vizito pas gydytoją:
I-V. – 8:00 – 16:00

Ne darbo valandomis, švenčių dienomis medicininė pagalba prisirašiusiems pacientams teikiama Centro poliklinikoje ir Santarų klinikų Vaikų ligoninėje.

info@riesesklinika.lt
86 576 69 14
85 246 9213

Baltupių filialas

I. – 8:00 – 15:00
II. – 8:00 – 18:00
III. – 8:00 – 15:00
IV. – 8:00 – 18:00
V.- 8:00 – 15:00

Ne darbo valandomis, švenčių dienomis medicininė pagalba prisirašiusiems pacientams teikiama Centro poliklinikoje ir Santarų klinikų Vaikų ligoninėje.

info@riesesklinika.lt
86 997 84 06
85 267 53 16