Riešės šeimos klinika dalyvauja projekte, padėsiančiame dar geriau pasirūpinti savo pacientais

naujiena-es-projektas-750x300.jpg

UAB „Riešės šeimos klinika“ didins Vilniaus rajono sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą. UAB „Riešės šeimos klinika“ pradeda įgyvendinti projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas „Riešės šeimos klinikoje“ ir V. Staliulionienės bendros praktikos gydytojo kabinete“.

Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta būtina medicinos įrangą pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

Atlikus remonto darbus ir įsigijus naujos medicininės įrangos, kokybiškesnės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos bus suteiktos 2053 gyventojų (UAB “Riešės šeimos klinika“ – 1063, V. Staliulionienės bendros praktikos gydytojo kabinete – 990). Dėl kokybiškesnių ir labiau prieinamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, daugiau rajono gyventojų apsilankys pas šeimos gydytojus, bus tiksliau ir greičiau nustatomos ligos diagnozės.

Projekto tikslinė grupė yra Vilniaus rajono savivaldybės gyventojai. Įsigijus reikiamą odontologijos ir medicininę įrangą, bus patenkintas tikslinės grupės poreikis gauti kokybiškas ir prieinamas viešąsias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įsigijus trūkstamą medicinos įrangą tikimasi, kad daugiau Vilniaus rajono gyventojų galės pasinaudoti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, jos taps kokybiškesnės ir labiau prieinamos, dėl ko bus atliekama daugiau prevencinių programų, bus greičiau diagnozuojamos ligos, sutrumpės gydymo laikas. UAB „Riešės šeimos klinika“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą maksimaliai pasiekdama paraiškoje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Projekto vykdytojas – UAB „Riešės šeimos klinika“


Riešės šeimos klinikos tikslas – sveikatos profilaktika ir gydomoji medicina. Siekiame, jog Jūsų šeimos gydytojas taptų Jums patarėju, padedančiu orientuotis sveikatos sistemoje, konsultuojančiu sveikatos klausimais, stebinčiu lėtinių ligų eigą, padedančiu surasti reikalingą specialistą. Šeimos gydytojas rūpinasi ne tik gydymu, bet ir sveikatos išsaugojimu bei gerinimu, ligų profilaktika.

Tapk pacientu

© Copyright 2018, Expertmedia

Riešės filialas

I-IV. – 7:00 – 18:00
V. – 7:00 – 17:00

Registracija dėl vizito pas gydytoją:
I-V. – 8:00 – 16:00

info@riesesklinika.lt
86 576 69 14
85 246 9213

Baltupių filialas

I. – 8:00 – 15:00
II. – 8:00 – 18:00
III. – 8:00 – 15:00
IV. – 8:00 – 18:00
V.- 8:00 – 15:00

info@riesesklinika.lt
86 997 84 06
85 267 53 16