Profilaktiniai sprendimai

Darbuotojai privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai.

VAIRUOTOJŲ

Vairuotojų mėgėjų (1 grupės A, A1, B, B1 kategorijų transport priemonės) profilaktinis sveikatos tikrinimas vyksta kas 10 metų.

Vairuotojų profesionalų (2 grupės, visų kategorijų transport priemonės) profilaktinis sveikatos tikrinimas vyksta kas 2 metus.

Registruotis

Asmenys, norintys gauti sveikatos pažymą vairavimui, kreipdamiesi privalo turėti:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Pažymas: narkologo, psichiatro;
 • asmenims, neregistruotiems klinikoje,asmens sveikatos istoriją (forma Nr. 025/a) arba išrašą iš asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 027/a);
 • vairuotojo pažymėjimą (tikrinantis pakartotinai).

DIRBANČIŲJŲ 

Darbuotojai privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai. Profilaktiškai sveikatą tikrintis privalo ne tik kenksmingose ir pavojingose sąlygose, tačiau ir įvairiose paslaugų teikimo srityse dirbantys asmenys.

Užsakant darbuotojo sveikatos pažymą reikia turėti darbdavio išduotą ir užpildytą medicininę knygelę, o jei dar esate neįdarbinti – privalomojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą.

Gydytojas įvertina bendrą kiekvieno darbuotojo sveikatos būklę: apklausia, surenka duomenis susijusius su ligomis, pamatuoja kraujospūdį, klauso širdies tonus, plaučius, įvertina klausos, regėjimo parametrus, psichikos, nervų sistemos veiklą ir kt. Taip pat paimamas kraujas, siekiant atlikti bendrą ir biocheminį kraujo tyrimus. Prireikus gydytojas gali nusiųsti papildomai konsultacijai arba tyrimams.

Galiausiai gydytojas informuoja, ar reikalinga tam tikrų gydytojų specialistų konsultacija, papildomi tyrimai (pvz širdies elektrokardiograma ar krūtinės ląstos rengenograma).

Privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus reglamentuoja LR Darbo kodeksas; 2003 07 01 LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas Nr. IX-1672; 1999 m. gegužės 7 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 544 (2002 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 1145 redakcija); 2000 05 31 LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 301 “Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose (Naujausia redakcija: 2009 12 29 Nr. V-1072)

Darbdavys, besilaikantis LR įstatymų, privalo sudaryti sąlygas darbuotojams pasitikrinti sveikatą. Įmonėje turi teisę dirbti tik laiku sveikatą pasitikrinę asmenys. Įmonė išlaidas, skirtas profilaktiniam darbuotojų sveikatos patikrinimui, gali nurašyti į sąnaudas, remiantis LR Pelno mokesčio įstatymu.

GINKLUI GAUTI

Asmenys norintys gauti ginklą, privalo registruotis klinikos filialuose, pirminei šeimos gydytojo konsultacijai.

Asmenys, norintys gauti sveikatos pažymą ginklui gauti, kreipdamiesi pirminei šeimos gydytojo konsultacijai privalo turėti:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Charakteristiką iš darbovietės;
 • Pažymas: narkologo, psichiatro;
 • asmenims, neregistruotiems klinikoje,asmens sveikatos istoriją (forma Nr. 025/a) arba išrašą iš asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 027/a);
 • fotonuotrauką.


Registracija telefonu

TAPK PACIENTU


KAINORAŠTIS


 • Profilaktiniai sveikatos sprendimai
Profilaktiniai sveikatos sprendimai
Paslaugos pavadinimas Registruotiems pacientams Neregistruotiems pacientams
Praktiką atliekančių asmenų sveikatos tikrinimas 2 € 5 €
Dirbančių asmenų sveikatos tikrinimas 10 € 15 €
Vairuotojų sveikatos tikrinimas 20 € 30 €
Pažyma iš šeimos gydytojo apie sveikatos būklę nereikalaujama 7 €
Vykstančių į užsienį sveikatos patikrinimas 45 € 60 €
Profilaktinis sveikatos tikrinimas ginklui gauti 30 € 40 €
 • Medicininė dokumentacija
Medicininė dokumentacija
Paslaugos pavadinimas Registruotiems pacientams Neregistruotiems pacientams
Nedarbingumo pažymėjimo kopija 0.05 € nedaroma
Kopija iš medicininių dokumentų (1lapas) 0.05 € nedaroma
Išrašas iš medicininių dokumentų ne medicinos įstaigai (draudimui ir pan.) 6 € nedaroma
Medicininis pažymėjimas (dėl sveikatos būklės) 3 € nedaroma
Pakartoninis medicininių dokumentų rengimas (siuntimai, pažymos, receptai) 3 € 3 €
Vaiko sveikatos pažymėjimas nemokamai 15 €
Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo įstaigą nemokamai nemokamai
Pakartotinis prisiregistravimas 3 €

*Šiame puslapyje nurodytos kainos yra tik informacinio pobūdžio, kurios gali būti keičiamos be išankstinio informavimo.
Riešės šeimos klinikos tikslas – sveikatos profilaktika ir gydomoji medicina. Siekiame, jog Jūsų šeimos gydytojas taptų Jums patarėju, padedančiu orientuotis sveikatos sistemoje, konsultuojančiu sveikatos klausimais, stebinčiu lėtinių ligų eigą, padedančiu surasti reikalingą specialistą. Šeimos gydytojas rūpinasi ne tik gydymu, bet ir sveikatos išsaugojimu bei gerinimu, ligų profilaktika.

Tapk pacientu

© Copyright 2018, Expertmedia

Riešės filialas

I-IV. – 7:00 – 18:00
V. – 7:00 – 17:00

Registracija dėl vizito pas gydytoją:
I-V. – 8:00 – 16:00

Ne darbo valandomis, švenčių dienomis medicininė pagalba prisirašiusiems pacientams teikiama Centro poliklinikoje ir Santarų klinikų Vaikų ligoninėje.

info@riesesklinika.lt
86 576 69 14
85 246 9213

Baltupių filialas

I. – 8:00 – 15:00
II. – 8:00 – 18:00
III. – 8:00 – 15:00
IV. – 8:00 – 18:00
V.- 8:00 – 15:00

Ne darbo valandomis, švenčių dienomis medicininė pagalba prisirašiusiems pacientams teikiama Centro poliklinikoje ir Santarų klinikų Vaikų ligoninėje.

info@riesesklinika.lt
86 997 84 06
85 267 53 16